Vị trí đang tuyển

Full-time
HCM - Việt Nam
Posted 4 tháng ago

Để đảm bảo nguồn nhân lực theo yêu cầu từ cấp trên. Phòng nhân sự YC International Co.,Ltd (YCI) cần tuyển dụng vị trí Purchasing Staff làm việc tại văn phòng...

Full-time
HCM - Việt Nam
Posted 4 tháng ago

YC International Co.,Ltd là công ty trực thuộc tập đoàn Yung Chang Label và được quản lý bởi Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam. Với nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Vi...

Full-time
HCM - Việt Nam
Posted 4 tháng ago

YC International Co.,Ltd là công ty trực thuộc tập đoàn Yung Chang Label và được quản lý trực tiếp bởi Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam. Chúng tôi đang tìm những đ...