Vị trí đang tuyển

Intern
HCM - Việt Nam
Posted 8 tháng ago

YC International Co.,Ltd là công ty trực thuộc tập đoàn Yung Chang Label và được quản lý bởi Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam. Với nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Vi...

Intern
HCM - Việt Nam
Posted 8 tháng ago

YCI trực thuộc tập đoàn Yung Chang, có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Hiện đang là nhà cung cấp vật liệu may mặc cho các tập đoàn và...

Full-time
HCM - Việt Nam
Posted 8 tháng ago

YCI trực thuộc tập đoàn Yung Chang, có hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Hiện đang là nhà cung cấp vật liệu may mặc cho các tập đoàn và...

Full-time
HCM - Việt Nam
Posted 1 năm ago

YC International Co.,Ltd là công ty trực thuộc tập đoàn Yung Chang Label và được quản lý bởi Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam. Với nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Vi...

Full-time
HCM - Việt Nam
Posted 1 năm ago

YC International Co.,Ltd là công ty trực thuộc tập đoàn Yung Chang Label và được quản lý trực tiếp bởi Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam. Chúng tôi đang tìm những đ...